Valon eli Kristuksen lapsina kristityllä ei saisi olla mitää osallisuutta pimeyden oppien kanssa. Pahin pimeys kätkeytyy ulkokultaisuuten. Saatanallinen eksytys pukeutuu valkeuden enkeliksi. Jeesus varoitti tästä fariseusten hapatuksesta. Hapatus hapattaa koko taikinan. Kristikunta on mielestäni tässä asiassa mennyt pahasti harhaan kauttakoko kristikunnan historian olemme eksyneet - Happamuusaste kristillisten seurakuntien tarjonnassa on noussut todella vastenmieliseksi.

Ulkokultaisuus näkyy kaikessa kristillisten seurakuntien toiminnassa. Liirum laarum -loruja, hoilotuksia, kynttilöitten sytyttämisiä, rituaaleja, liturgioita, kaikki täysin hengettömiä turhia tekoja täynnä sisäistä pimeyttä ja tietämättömyyttä valheellisuuden eli ulkokultaisuuden eksytyksistä. Historiamme on täynnä sitä olkea joka tulessa palaa.

"Jumalan Sana on vain heidän huulillaan!" Puheissaan saarnaajat tuovat esille vain omia ajatuksiaan puhumatta sanaakaan siitä, mitä Jumala sanoo tälle läpikotaisin eksyneelle, kadotuksen tilassa olevalle kansalle. Opittuja dogmatiikan lauseita tai sitten eksegeettisiä oman pään tulkintoja. Totuus on tästä kaukana, jos sydämessä ei hallitse Kristuksen Henki!

Papit opettavat rukouksesta viitaten Jeesuksen vuorisaarnaan, ettei tulisi mennä ulkokultaisuuteen, Liirum-laarum-hokkuspokkus hokemaksi he kuitenkin vääntävät Jumalan Sanaa. He erehtyvät jopa kehumaan sitä, kun he ovat rukoilleet omassa siihen varatussa kammiossaan järjestelmällisesti niinkuin Jeesus opettaa ja se on tuottanut heille suuren menestyksen elämässä. Heidän mukaansa "Isä meidän-rukousta" toistamalla pahatkin henget ovat poistuneet joidenkin ihmisten eläästä.  Samalla Pyhäkin Henki? Sydämen kammiot ovat näillä papeilla täynnä epäjumalanpalvelusta. Näillä fariseuksilla.

Meissä jokaisessa asuu kuitenkin tuo sama fariseus. Synti. Näin meille raamattu todistaa. Mutta me olemme myös pappeja Kristuksessa, sillä Kristus on kuollut jokaisen puolesta ja tehnyt kaikista ihmisistä Hänessä kuninkaallista papistoaan. Kaikki eivät vain ole tätä puolta itsestään tienneet omistaa vaikka jo 2000 vuotta sitten Jumalan tahto tapahtui ristillä. Sovitus, jossa kaikki erottavat seinät poistettiin ja meistä tuli veljiä ja sisaria, prinssejä ja prinsessoja Kristuksessa, Kuninkaan omia lapsia!

Paavalin mukaa Jumalalle tärkeintä on ihmisen sydämen tila. Sydämen kammiossa tulisi tapahtua todellinen rukous. Hengessä ja totuudessa. Sydämen ympärileikkaus on todellinen Jumalan kansan merkki. Järkyttävää on huomata sydämemme todellinen tila - se kuinka olemme vaihtaneet todellisen ja elävän Jumalan johonkin muuhun.

Nyt olisi seurakuntalaisten, eli Jumalan todellisten lasten, aika tehdä jotakin aivan muuta. Huutaa Herraa Jeesusta AUTTAJAKSI JA PELASTAJAKSI! Sekä itselle ja kaikille kansoille! Hän on meidän Isämme ja Häneltä tulee apu. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Kreikan kielen alfa ja omega. Nyt on turvattava Kaikkivaltiaseen ainoaan Kuninkaaseen itseensä Herraan niinkuin se Jumalan Sanan, varsinkin Jesajan ja Ilmestyskirjan mukaan on sanottu. Nyt on aika turvata todelliseen elävään Jumalaan, Kristukseen, sillä muuta Jumalaa ei ole!

On vain Kristus eli juutalaisten messias, jonka löydämme ihmisten, meidän itsemme ristiinnaulitsemana ristillä. Heikkoudessaan Hän tarjoaa itsensä meille voimaksi ja väkevyydeksi. Pyhä Jumalan nimi loistaa Hänen päällekirjoituksestaan. Hän on Jumalan Sanan lupausten juutalaisten kuningas. JHWH. Hänen ruumiinsa kautta sinä saat kaiken anteeksi. Kastettuna Hänen kuolemaansa olet saanut perintöosan, Jumalan lapsen oikeuden. Siksi meidän tulisi myös Hänen omanaan vaeltaa. valon lapsina.

Häneen, ainoaan Jumalaan kannattaa turvautua hellittämättä kaikessa - Hän antaa Rauhan! Jumalan Sanassa on meillä todellinen tulevaisuus ja kaikenlainen menestys ja toivo. Juutalaisten SHALOM ja HATIKWA! Jumala tekee ihmeitä! Hänen valtakuntansa tulemisen esteet poistuu sydämistä, kun turvaamme kaikessa Häneen.

 

"Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.  Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat . ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.  Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.  Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.  Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. "        Malakia 4(KR33)