Muutamia tiedon tehtailijoita on syntynyt meidän kristittyjen joukkoon ja he ovat saaneet tuhansia ahkeria lukijoita. Tieto Israelin Jumalasta tai Jumalan olemassaolosta ei ihmistä kasvata kuitenkaan Hyvän ja Rakastavan Jumalan tuntemiseen. Oppi Kristuksesta sen sijaan saattaa ihmisen lähemmäksi Totuutta -Tiedon olemusta itseään. Roomalaiskirrjeen ensimmäistä lukua ei kannata lainata lukematta samalla myös koko kirja ja myös seuraavaa. Ja kaikessa lukemisessa tarvitaan ymmärrystä, jonka antaa Kristus, Hänen tuntemisensa.

Anteeksiantamus, ihmisen uudestisyntyminen eli Ristin sanoma, jossa kärkenä on Kaste Kristuksen kuolemaan, ihmisen johdattaminen kokonaisvaltaiseen pelastuksen osallisuuteen Kristuksessa, Hänen kuolemassaan opettaa ihmisen näkemään Jumalan Rakkautta ja hyvyyttä koko luomakuntaa ja itseään kohtaan. Ihminen on Jumalan luomana ja lunastamana aina Rakkauden kohteena. Tieto salatusta Jumalasta löytyy ainoastaan Kristuksessa ristiinnaulittuna. Muu tieto kasvattaa ihmistä vain julmuuteen ja kovuuteen kanssa ihmisiä jopa itseään kohtaan. 

Ihmisessä itsessään, ulkonaisesti, ei ole koskaan rakkauden lähdettä itseään. Rakkaus on aina itse Jumalan olemusta. Olemusta, joka Pyhän Hengen kautta tulee ihmiseen, murtumisten kautta. Ihminen itse aina eksyy niin sanoissaan kuin tekemisissään. Erinomaisia tiedon jakajia löytyy,mutta kuka johdattaa ihmisen katumukseen ja parannukseen, takaisin kasteen Armoon, ja näin osallisuuteen Jumalasta Hänen kuolemastaan, Rakkauteen, Pyhän Hengen täyteyteen. Tähän tarvitaan aina Jumalaa itseään.

 täyttykää Hengellä,  puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, . kiittäen kaikesta aina meidän Herraamme, Jumalaamme ja Isäämme  Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen(=Jumalan) pelossa. EF 5:18:21 (Väännös oma)