!500 luvulla kiistelivät myöhemmän luterilaisuuden teologit  perisynti-opista. Sopimukseen päästiin ja ajatukset kirjattiin yhteiseen tunnustukseen - yksimielisyyden ohjeeseen. Yksimielisyyden ohje on tunnustuskijojamme kokoava ja selittävä ohje. Keskeisintä ohjeessa on että Jumalan Sana on kaiken perusta. Noiden 1500 luvun loppupuolen teologien mukaan Luther edusti samanlaista ajattelua Raamatun suhteen. Jos jotakin kirjoittaa ja se on Raamatun avulla kumottavissa niin saa koko paperin polttaa. Onko sitten perisyntiopissa jotakin väärässä? 

Perisyntioppia perustellaan hieman heikosti Raamatun avulla. Se mihin kohtaan tuo peritty synti sijoitetaan tuntuu olevan hieman hakusessa. Ihmisruumis ja sielu ovat jotain sellaista joka käsitetään ikuisina ominaisuuksina, ja Henki ei avaudu näille teologeille. Eikä se avaudu kenellekään ihmiselle. Kuitenkin Raamatun  eli Jumalan Sanan mukaan asiat ovat aivan päinvastoin. Jumala antaa viisautta ja ymmärrystä. Yksinkertainen tosiasia on, että ihmisen on synnyttävä uudesti - ylhäältä. Henki tekee eläväksi. Jumalan suunnitelma on Lihälle  salattu. Mutta Pyhä Henki on ainut mitä tarvitsemme. Jumala riittää. Itsessämme, Lihassamme, ulkonaisesti meissä ei ole mitään hyvää.Olemme kuoleman ja pimeyden tyyssija.

Jumalan Henki tekee ihmisen eläväksi niin, että Hänestä tulee elävä. Ilman Henkeä ihminen on kuollut. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Antakaa kuolleet hautaavat kuolleensa, seuratkaa te minua." Jumala on näin salannut itsensä ihmiseltä. Ihminen ilman Jumalaa on kuollut. Liha eli sielu ja ruumis ovat kuoleman tyyssija. Pimeys sitä hallitsee ja pimeeyden opit. Näillä opeilla ei saisi olla mitään sijaa opetuslapsella.

Paavalille lihallinen elämä oli tietoista kuoleman ja valheen ruhtinaan seuraamista. Ihminen valheiden seurauksena eksyy ylpeyteen ja kerskaamiseen. Ylpeytensä tähden Jumala lähetti Paavalille kurittajan. Sielunvihollinen Vihan enkeli oli hänen kurittjansa? Jumala vihaa ylpeyttä ja ylpeyttä seuraa aina kuritus, lankeemus, opetus.Daavidille kävi samoin. Tässäkin asiassa on hyvä tuntea Jumalan Sana, mutta sekään ei annan ymmärrystä, jos ei tuo ihmeellinen ja salattu Jumala avaa Sanan salaisuuksia meille. Helposti me eksymme valheeseen vaikka itse Totuus onkin aina meitä lähellä.

Itsekin olen valheen seuraukset kokenut. Nöyrtyminen ei ole helppoa kenellekään ihmiselle. Siksi on Jumalan Armoa saada kurinpalautusta oikein Taivaallisen Isän kädestä. Lutherin mukaan Jumalalla oli kaksi kättä, vasen ja oikea. Toinen oli Jumalan voimaa evankeliumia täynnä ja toinen oli tuo kurituksen miekka joka ajoi oikean käden turvaan se on Jeesuksen luo. Jumalan Armon varaan. Saatana tai Laki, maailmalliset epäonnistumiset, sairaudet. Paavalillekin sanottiin:" Minun Armossani on kyllin!"

Jumalan suunnitelma on Armoa täynnä. Jeesuksessa meille avautuu kaikki, mitä tarvitsemme tietämiseen. Kaikki muu on turhuutta ja tuulten tavoittelua.Tuskaa.