Jumalan Armo ja Rauha Kristuksessa kuuluu kaikille. Kukaan ei saa jäädä Jumalan Rakkauden ulkopuolelle. Toivottavasti kukaan ei poistu täältä tiedostamatta, että tuo ihmeellinen Jumalan Rakkaus kuuluu myös Hänelle. Tästä Rakkaudesta meille kertoo Jumalan Sana ja keskeisesti Jumalan Sana tahtoo tuoda meidän jokaisen silmien eteen Kristuksen ja nimenomaan ristiinnaulittuna. Johanneksen evankeliumin luvussa kolme löytyy viittaus Mooseksesta vertauskuva Kristuksesta. Mooses korotti käärmeen sauvan varaan, jotta kansa parantiuisi katsoessaan Käärmettä. Samoin meidänkin pelastumisemme ja parantumisemme on kiinni siitä kuinka lujasti lkatseemme on kiinnitetty Kristukseen ristiinnaulittuna!

Paaavali tahtoo Korinttolaiskirjeen alussa korostaa nimenomaan ristiinnaulittua Kristusta, Jumalan voimana ja viisautena. Korinttolaiset olivat voimakkaiden riitojen vallassa. Heidät oli vallannut puoluehenkisyys.  He tekivät asioita itsekkäästi omien halujensa ajamana. Itsekkyys ja omien intressien eli etujen ajaminen olivat senkin ajan suurin vitsaus. Tässä ajassa näkyy myös valtavat "lihalliset"eksytykset. Itsekkyys ja puoluehenkisyys loistaa suorastaan kaikessa pimeydessään. Vallanhimo, populismin, nationalismin äärimuodot saavat paljon pahaa aikaan.

Paavali käyttää pahasta nimitystä lihallisuus. Korinttolaiset olivat lihallisten halujen vallassa. He himoitsivat pahaa. He olivat eksyneet pois Hengen johdatuksesta ja tulleet näin Jumalan Armoa ja anteeksiantamusta vailla oleviksi "maitokristityiksi", siksi heille oli saarnattava ristiinnaulittua Kristusta, lohdutusta ja mahdollisuutta palata takaisin Armon varaan, Ristin yhteyteen. Paavali saarnasi myös kehoituksen ja varoituksen sanoja. Hän viittasi myös juutalaisen kansan vaellukseen varoituksena meille ettemme pahaa tavoittelisi. Riitaisuudesta ja itsekkyydestä oli päästävä pois. 

Korinttolaiskirjeessä viitattiin myös tuleen, joka polttaa kunkin ihmisen rakennelmat, minkä varassa ihminen on pelastuksensa tehnyt. Ihminen aina pelastuu, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. Kristus on se perustus joka kestää, siksi kannattaa tuoda itsensä Ristin varaan ja rakentaa uskonsa tälle perustukselle, joka on Jeesus Kristus, ristiinnaulittuna. Rististä löytyy se väärentämätön maito, jota meidän on halattava jatkuvasti. Näihin asioihin korinttolaiskirjeen lisäksi voi tutustua Jesajan kirja kahden viimeisen luvun sisällöstä. Uskon että Paavalillekin tuo Jesajan kirja oli tuttu.

  Päivästä päivään minä ojensin käteni tätä vastahakoista kansaa kohden, kansaa, joka kulkee väärää tietä oman mielensä mukaan,  kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa, joka alati minun silmieni edessä uhraa puutarhoissa ja polttaa suitsukkeita tiilialttareilla.  He oleskelevat haudoissa ja yöpyvät kallionkoloissa, heille kelpaa ruoaksi sian liha, kelvotonta uhrilihaa he keittävät astioissaan.   He sanovat: "Varo itseäsi, älä koske minuun! Minä olen sinulle pyhä."  Tämän kansan teot täyttävät sieraimeni vihan savulla, minun vihani liekehtii päivästä päivään. Minun edessäni on kirjoitus: En minä vaikene! Kaiken minä olen maksanut, ja minä maksan suoraan käteen.   Minä maksan heidän rikkomuksensa ja heidän isiensä rikkomukset samalla kertaa, sanoo Herra. Koska he ovat polttaneet suitsutusta vuorilla ja herjanneet minua kukkuloilla, minä aivan heti luen heille palkan suoraan käteen. Jesaja 65 2-

Tuo suora käsi joka sai ottaa palkan rangaistuksen oli varmaankin Kristus, ristiinnaulittuna, Hän tuli omiensa tykö ja otti vastaan rangaistuksen. Myöhemmin Jesaja jatkaa.

        Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen.   Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta,  eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus, ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan.  He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän,  ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista.   Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan he ovat Herran siunaama suku ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.   Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.

Tuolla pyhällä vuorella on Kristuksen valtaistuin joka on Risti. Ristin yhteyteen, Jumalan kansan jäseniksi, Kristukseen juurtumaan on meidätkin kutsuttu kasteemme kautta - pois riitaisuuksista ja keskinäisistä kinasteluista. Ristillä meistä riisutaan pois tuo vanha hapatus, mihin Paavalikin korinttolaiskirjeessä viittaa.

Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? 
 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.  Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. 1.Kor 5:7-8

Paavali puhuu korinttolaiskirjeessä siitä kuinka keskenkasvuiset lihalliset korinttolaiset  tarvitsevat maitoa. myös1.Pietarin kirjeen toisesta luvusta löytyy sanat

ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".  Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,  ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 

Jesajan kirjan luvusta 66 vielä:

alusta Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä......

Jakeesta 10.

Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet,  että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta.  Sillä näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään.  Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.  Te näette sen, ja teidän sydämenne iloitsee, ja teidän luunne virkistyvät kuin vihanta ruoho; ja Herran käsi tulee tunnetuksi hänen palvelijoissansa, mutta vihollistensa hän antaa tuntea vihansa.  Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä

Raamatumme  tuo Herran käsi viittaa ristiinnaulittuun Kristukseen. Siinä on avautuu meille taivaan valtaistuin. Taivaan valtakunta. Vanhasta testamentista se meille loistaa valoa myös uuteen testamenttiin. Sitä kautta Jumalan Sanan Jeesuksen tunteminen, ristiinnaulittuna kaiken Herrana tuo apua ja lohdutusta elämään. Paavali tunsi Pyhän Hengen avulla pyhät kirjoitukset, ammensi sieltä ja olisi hyvä, jos mekin tuntisimme Jumalan Sanan, Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna, syntien sovittajana. omana viisautenamme ja lunastajanamme, Lohdutuksenamme. Mutta siihen tarvitsemme Ristin kokonaisvaltaaisen Armon kokemusta, rukousta, Itsestä luopumista. Tämä vanha ulkonainen ihmisemme, Lihamme on tultava kokonaan Ristin varaan. Näin kasvamme aikuisuuteen. Omassa viisaudessamme emme Jumalan Tahdon toteuttamisen asioihin kykene, mutta nöyrtymällä parannukseen, mielenmuutokseen, jossa Liha, ulkonainen ihmisemme, oma tämän maailman saastuttama viisautemme saa väistyä ja tilalle tulla sisäinen, sydämen ihminen, joka asettuu kärsivän ihmisen asemaan, Hengessä ja Rakkaudessa, Totuudessa. Se on Kristuksessa. Tämä antaa meille mahdollisuuden kasvaa aikuisuuteen pois lihallisten himojen saastuttamasta elämästä oikealle perustukselle.

Lauantaina kuuntelimme Patmos radiosta Niilo Ylivainion saarnaa. Siinä oli jotain siitä, kuinka Herätys saadaan aikaan. Tarvitaan omasta itsestä luopumista, kerran viikossa tulisi varata aikaa rukoukselle, Ihmiset kohdata aidosti, ystäviä ja naapureita pyytää mukaan Jumalan Sanan kuuloon. Mutta kaikki lähtee omasta itsestä tyhjentymisen ja luopumisen kautta. kaikki lähtee omalta kohdalta, rukouksessa. Näin paastoon laskeutumisen aikana tämä on Hyvä muistaa. Jumalan tahtoa tulisi enemmän kuunnella eikä kulkea oman tahdon tietä. Tässä meitä tahtoo auttaa Jumala. Itsestämme käsin emme saa aikaan mitään. Siksi meidän tulee nöyrtyä aina, jopa päivittäiseen parannukseen, rukoukseen. Jumala lupaa meitä auttaa. Tästä on Raamattu täynnä lupauksia. Kristuksessa olemme kaikki Jumalan lapsia. Ja taivaallinen Isämme on meitä aina lähellä auttaakseen meitä.

Tuossa Jesajan kirjan lopussa on myös tämä lupaus 

"Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. "Jes. 65:24

ja siellä luvussa 66 sanotaan myös kuinka loppujen lopuksi kaikki liha tulee rukoilemaan Herraa, jokainen uudenkuun päivä ja jokainen sabatti. Tällaista pääsiäisen odottamisen rienua on Jumalalla on suunnitelmassaan jokaiselle. Häneen kannattaa turvata Kristuksessa, ristiinnaulittuna. Siinä lepää meidän Herramme, väkevä voima, viisaus ja suunnitelma, koko maailman Pelastus, Jeesus!