Tiedemiesten keskuudessa on syntynyt riita Fossiilien syntymisestä. Tästä riidasta eivät ihmiset tiedä mitään. Jopa osa ateistisesti ajattelevista tiedemiehistä on päätynyt katstrofiteoriaan. On ihan ymmärrettävää, ettei fossiileja synny muuten kuin suurten luonnonkatastrofien kautta. Jotkut tiedemiehet ovat jo luopuneet täysin koko evoluutio ajattelusta. Minkäänlaisia todisteita ei lajien välisille muodoille ole löytynyt. Ainoastaan lajien sisällä tapahtuu muuntelua ja sekin vain kohti sukupuuttoa.

Loppujen lopuksi kaikki viittaa siihen, että Raamatun mukainen historian kulku on totta. Ihminen on koko ajan, alusta loppuun, Jumalan historian keskipisteessä ja ihmisen aikaansaannokset näkyvät. Ateistinen yhteiskuntakasvatus täällä Suomenmaassa tulee murtumaan. Enää ei Jumalanpilkkaajilla ole vettä myllyissään. Kaikki tiede tulee todistamaan, että Raamattu on totta!

Fossiilit on syntyneet vedenpaisumuksessa. m.o.t. Enää eii ole yhtään naurunasia uskoa Raamatun Totuuteen. Pilkkaajat joutuvat kärsimään tässä suuren tappion. Kirkkomme Piispat joutuvat oppimaan jotain uutta, Raamattu on Totta! Ehkäpä he voivat silloin todellisina tiedemiehinä opettaa Esko Valtaojallekin Totuuden tuntemista. Lukekaa Raamattu ja ihmetelkää! Pietarin kirjeestä voi lähteä liikkeelle.

Herran tuleminen on varma (2.Piet 3)
Rakkaat ystävät! Tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Molemmissa olen herätellyt ja muistuttanut teitä, joiden ajatukset ovat vilpittömiä,  pitämään mielessänne pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat sekä apostoleilta saamanne Herran ja Vapahtajan käskyn.  Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten: "Onko hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti." Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi ja jotka se piti koossa. Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan.  Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. . Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.  Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan.  Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden,  jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa - tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta.  Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.
 Rakkaat ystävät! Kun te tätä kaikkea odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi ja teillä olisi rauha. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. 
 Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne.  Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen.