pidin puheen jo viikkoa edellisen viikon tiistaina lauluseuroissa, Yritän tähän nyt koota noita hajanaisia ajatuksia puheeni tiimoilta. Voi olla että tämä oli puheeni jokseenkin siinä muodossa, mitä tuli sanottua, ehkä pienin tarkennuksin, vaikkakin tekemistä tässäkin riittäisi vielä, kun tämä paljolti on vain tätä ns."tajunnan virtaa", automaatti kirjoitusta?:

 

Jumalan armoa ja rikkautta kaikkien lävitse Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Olen Heikki Sipola, Tervolan jo 15vuotta sitten edesmenneen kirkkoherran ja lääninrovastin poika, yhden vaimon mies ja neljän jo kodistansa maailma opintielle lähteneen nuoren aikuisen Isä. Koulutukseltani ole luokanopettaja ja pappi vaikkakaan pappisvihkimykseen en ole päässyt, johtuen sairaushistoriastani, joka on turhan pitkä. noin 40 vuotta tulee sairautta pian täyteen. Työkyvyttömyyseläkkeelläkin on jo tullut oltua kohta 25 vuotta. Mutta Kristuksen tähden eli ansiosta olen minäkin saanut tänä iltana armon puhua Hänestä, meidän Herrastamme.  Hänen rinnallaan on kaikki turhaa. Kristuksesta olen arvottomuuden tunteeseeni saanut avun ja tätä apua yritän välittää muillekin itsensä arvottomaksi ja vallan mahdottomaksi kokeville. olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta.

 Ja tämän viikon eli sunnuntai-päivän tekstitkin puhuvat meille kiitollisuudesta. Huonosti kuuntelin tekstit kirkossa ja siitä johtuen Ailani kanssa hieman tuli jonkinlaista sanaharkaa siitä kreikan kielen sanasta soteri, jonka sisältö on myös parantaa ja pelastaa. Voiko puhua pelastuksesta tämän samarialaisen osalta vaiko pelkästään parantumisesta. Pelastuksessahan on kysymys syntien anteeksiantamuksesta. Luulenpa että tuo tilanne oli järjestetty meille, jotta paremmin perehtyisin näihin kirkkotekstin sisältämiin Jumalan ajatuksen sanankohtiin. Itse Jumala siis näin kehotti perehtymään asiaan tarkemmin rakkaan Ailani kautta.

Ensi sunnuntaina tekstit puhuvat enkeleistä joista me Unton kanssa sitten enempi tai vähempi puhumme. Minä sain kutsun Tuulalta edustaa uusheräystä ja siksi täytyy silloin puhua uusheräyspainotteisesti ehkä uuteen heräämiseen kannustaen. Nyt puhun arvottomuudesta arvokkaaksi tulemisesta eli enempi ehkä evankeliumiin painottaen. Parannussaarnaa ehkä sitten toiste kun saadaan kaikille tämä taivaspaikka varmistettua, ettei vaan kukaan jää lain alle tekemisissään.

Näissä teksteissä on yhtäläisyyksiä ja ne vastaavat tällaiselle omaan itseensä eli arvottomuuden tunteeseen ja masennukseen käpertyneelle ihmiselle, kuinka tästä niin usein sydämen sairaudesta pääsee pois. Pimeys, arvottomuus, ovat tämän ajan ongelmia, ja ihminen tarvitsee jatkuvasti sisimpäänsä valoa, tunnetta, että hän on arvokas.

Ilmeisesti nämä ensimmäisen vuosikerran kirkkotekstit ovat sitä vanhaa perua ja niistä löytyykin yhtäläisyyksiä, jotka johdattavat ihmistä tämän viikon aiheen kiitollisuuden lähteelle. Jumalan Sanan tuntemiseen.

 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE oli    Hiskian sairaudesta parantuminen ja Jumalan ylistys koko sydämestä. Jes 3816-20

TOINEN LUKUKAPPALE OLI Paavalin kehotus alkoholi-pirusta luopumiseen ja sensijaan täyttymään hengellä koko sydämestänsä laulaen kiitosta Herralle

EVANKELIUMI KERTOO Kymmenen spitaalisen parantumiSen, joista vain yksi palasi ylistämään Herraa suureen ääneen eli kokonaisvaltaisesti koko sydämestänsä

KAIKISSA YHTEISTÄ kokemus pelastuksesta, arvottomuudesta arvokkaaksi tulemisesta, josta enemmän evankeliumitekstin tarkastelussa

 

  EvankeliumiN LUKU jonka ehkä hyppäsin yli mutta tähän sen kirjaan, jotta ihmiset pysyvät kartalla eli Jumalan Sanan Totuudessa. Kompassi on sitten Pyhä Henki, joka on ainut todellinen opettaja ja kouluttaja näissä hengellisissä asioissa ajassamme. Armolahjojensa kautta Pyhä Henki toimii seurakunnissa ja jokaisessa yksittäisessa Kristuksen kuolemassa nyljetyissä eli sydämensä ympärileikkauksessa koulitussa ja Jumalan Rakkaudella näin lävistetyissä Kristityssä ihmisessä: 

 

Luuk. 17: 11-19

Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: ”Jeesus, opettaja, armahda meitä!” Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: ”Menkää näyttämään itsenne papeille.” Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?” Ja hän sanoi miehelle: ”Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.”

  Oikein kunnolla kun tässä yhteiskunnassamme sairastaa niin on helppo samaistua Spitaalisen Arvottomuuteen, ulkopuolisuuteen, Hän oli kaikkien hyljeksimä taudin tähden eristetty Sukulaisten ja perheen  hylkäämä, eristetty muista. Ehkäpä Hänenkin alitajunnassaan kyti Jumalankin hylkäämisen kokemus, joka vie ihmisen ihan psykoosiinkin asti. Kaikkinaisen hylkäämisen ja ehkä kuolemankin pelon kokemuksen lisäksi tämä samarialainen spitaalinen oli juutalaisten hyljeksimä, jopa Hänen toverinsa, jotka sairastivat samaa spitaalia saattoivat hyljeksiä häntä.Tekstistä löytyvä muukalainen sana on kreikaksi allogeeni . Se on vastakohta kirkkotekstimme saman luvun jakeessa 26 esiintyvälle juutalaisille geeneille eli sukukunnalle, jotka hylkäävät Kristuksen. Tähän juutalaisuuteen palaan myöhemmin

Parantuminen toi suuren ilon ja kiitollisuuden, uuden arvontunteen ja Rakkauden Kristusta kohtaan. jonka tähden Samarialainen palasi Kristuksen luo, ylistämään Häntä. Kristus totesi parantuneen uskon ja julisti siihen katsoen uuden eli pelastuksen sanoman, Sinun uskosi on sinut pelastanut. Sydämen uskolla nimittäin pelastutaan! Näin sanoo Paavali roomalaiskirjeessä luvussa 10 jae 1o ”sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”

Tässä siis tapahtui pelastuminen kokonaisvaltaisesti ja vielä ihmeellisintä tässä on, että tämä oli pakana liekö ensimmäisiä allogeeneja, joka sai kokea pelastuksensa. Ja se on suurenmoinen asia. Samoin ensaimmäisen lukukappaleen Hiskiakin sai kokea syntien anteeksiantamuksen. Ja meitäkin kehotetaan tämän nykyajan juopumusten sijaan täyttymään hengellä eli kokemaan pelastusta päivittäin iloisemaan ja kiittämään siitä kokonaisvaltaisesti eli koko sydämisesti laulaen ja riemuiten. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme! Nämä Sanat löytyvät nehemiasta luku 8 jae 10 ja psalmeista ps 37: 4. Paavali tuntee myös nämä sanat ja kehottaa myös iloitkaa AINA Herrassa ja vieläkin sanon iloitkaa! 

Jooel 2:23 sanoo aivan samaa kuin Paavali efesolaiskirjeessä kehoittaen laulamaan ja kiittämään ja Jumala lupaa täyttää Hengellään uskon vanhurskauden mukaan!

Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

Ja vielä lopuksi hieman tästä kolmannesta teksteissä löytyvästä asiasta eli sydämestä ja sehän liittyy myös juutalaisuuteen, josta lupasin hieman sanoa. Tuo ei-juutalainen oikeastaan tuolla sydämensä ylistyksellä todisti todeksi nuo Paavalin sanat jotka löytyvät Roomalaiskirjeestä. Luku 2 jae 29:

...se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä,

Hengellä täyttyminen tulee ilosta, jonka ihminen saa lahjaksi Jumalalta, kun Jumala julistaa sairaan terveeksi ja syntisen pelastetuksi. Kaikki tämä on Jumalan Armoa Kristuksessa Herrassamme. JEESUS kehotti opetuslapsia iloitsemaan siitä, että heillä on taivaspaikka. Tätä on Ilo Herrassamme. Kastettuina Häneen eli Hänessä on meillä taivaspaikka varattuna ja siitä saamme iloita. Itsessämme näemme kyllä tässä ajassa paljon arvottomuutta ja koemme ihmisten hylkäämistä, Mutta Jumala ei hylkää meitä koskaan. Vaikka näin koemme, jopa päivittäin epäonnistiumistemme kautta. Kuitenkin Meidän JUmalamme, Jeesus Kristus, pitää omistaan huolta. Ja Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kristuksella! Hän vastaa rukouksiimme ja Hän itse lupaa, että jos Hänen Sanansa pysyvät teissä niin saamme uskossa pyytää mitä tahansa Häneltä ja me saamme sen. Eikä se ole menestysteologiaa vaan Jumalan Sanaan sidottua Totuutta. Jeesus on Totuus

Matt 22:22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."

Joh 10:7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Luterilaisuuden ja Lutherin yksi tunnuslause on, että Herramme Jeesus on läsnä Uskossa! Siksi on hyvä Raamatun lupausten mukaan, niiden myötävaikutuksesta iloita ja täyttyä Hengellä!  

Vielä nuo varmemmaksi vakuudeksi pari Raamatun kohtaa ehkä hieman toiseenkin kertaan liittyen näihin Jumalan lupauksiin.

" ...älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne."Neh 8:10

" ...silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa!" PS 37:4 

Herramme Jeesuksen Rakkautta ja Armoa kaikille, Luottamusta Häneen ja Hänen lupauksiinsa Kristuksessa, Hän meitä siunatkoon! Iloitaan Hänestä ja Hänessä! Hänessä me olemme ja elämme! Armon varassa!