Pitäisi jotain kiitoksesta kirjoittaa. Jumala tässä minua auttakoon. Kiitollisuus on ehkä ominaisuus tai taito, jota ihminen ei itsestään helposti purista. Muistanpa Jeesuksen varoittaneen fariseusten hapatuksesta. Kiitollisuus tai Jumalan ylistäminen ei saa olla vain huulten tasolla sydämessäkin pitää tapahtua jotain. 

Raamatusta löytyy yksi tapaus, jossa kiitollisuus sai aikaan jotakin. Rakkautta Kristusta kohtaan. Syntisen naisen tapaus on jokaiselle tuttu ja Jeesuksen sanat, joiden mukaa jokainen syntinsä anteeksi saanut rakastaa myös ja tässä oli kysymys paljosta. Jumalan Hyvyys saa aikaan kiitollisuutta. Kiitollisuutemme kautta me muutumme. Meistä tulee rakastavia ihmisiä. Tarvitaan siis syntien anteeksisaamista, Jumalan Hyvyyttä meitä ihmisiä kohtaan. Jumalan Hyvyys saa aikaan muutoksen. 

Jumalan Hyvyys meille paljastuu Jeesuksessa Ristillä. Siinä saa jokainen ihminen syntinsä anteeksi. Muuta ei tarvita. Kristus lupaa tehdä kaiken uusiksi. Ristin kautta. Suurenmoinen kiitollisuus täyttää meidät, kun me tulemme Ristin, Jumalan Pojan yhteyteen. Siinä taivaallisen Isämme Aurinko meille loistaa. Jumalan Pojasta meille virtaa kiitollisuutta. Hänen haavainsa kautta olemme parannetut. Muuta emme tarvitse. Armossa on meille kyllin.

Kiittämisestä puhuu Jumalan Sana kautta linjan, Useissa kohdissa meitä kehoitetaan kiittämään. Psalmeista löytyy näitä kehotuksia useita. Hallelujaa on yksi kehoituksen Sana Hebreaksi, jonka olemme omaksuneet käyttöömme useinkin tajuamatta sen sisältöä. Tuo sana hallelujaa eli Kiittäkää Herraa sisältää kohteen ketä meidän tulisi kiittää tai kehen meidän tulisi myös rukouksemme kohdistaa. Uusi testamentti kehoitta rukoilemaan kiitoksen kanssa. Meidän Herramme ja ainoa valtiaamme on Jeesus Kristus. Moni kulkee Kristuksen ohi tajuamatta ollenkaan mistä on kysymys. On kysymys kaikkivaltiaasta. Jumalasta joka on ottanut kuninkuutensa niin ihmeellisellä tavalla, ettei ihminen sitä ymmärrä. 

Jumala on asettanut valtaistuimensa ihmisten keskelle. Siinä kahden kuolemaansa tuomitun keskellä on Jumala, ja ihminen ei sitä ymmärrä, vaikka se selvästi lukee siinä päällekirjoituksessa, joka Hänen päänsä päälle ripustettiin. Juutalaisten kuningasta ei tunneta. Monikin vain luulee tuntevansa Hänet. Kysymys onkin tunteeko meidän Herramme juuri sinut? Kuinka pääset Jumalan eteen, Hänen mielisuosionsa paikalle?

Totuus on, että Jumala kätkeytyy ihmisiltä. Hän salaa itsensä ja ilmestyy vain sairaille, sillä vain sairaat tarvitsevat parantajaa. Jumala ilmestyy vain Häntä tarvitseville. Syntiensä sairastuttamat ihmiset löytävät ristiltä Lohduttajansa ja Auttajansa. Pelastaja itse on Tie, joka vie Elämään, pois kuolemasta, pimeyden vallasta. Hänen kuolemansa tulee meidänkin kuolemaksi, jotta saisimme elää. Tai oikeastaan, jotta Hän saisi elää meissä Pyhän Henkensä kautta. Tie avautuu meille Ristiltä käsin. Henkeänsä ei Jumala meille anna, ellei Risti saa paljastaa meistä kaiken. On murruttava ja särjyttävä Jumalan Rakkauden, Ristin voiman alle! Koko ihmisen tulee tulla uudeksi kokonaan. Ihminen on Liha ja vasta murtunut, hengellinen ihminen ymmärtää kuinka olemme riippuvaiset Jumalastamme. Lihan on kuoltava eli jäätävä Ristin eli Armon varaan. Eläköön vain Kristus minussa! 

Tälle tielle meidän on tultava ja se on kiitollisuuden ja Ilon tie! Jumalan poika on sen meille valmistanut. Hänessä saamme ollla vapaat itsestämme se on Tämän ulkonaisen olemuksemme, lihamme kahleesta, synnin orjuudesta. Voimme turvata kaikessa Häneen kiitoksen kanssa. Tässä on usko ja luottamus! Kiitollisuudessamme! Siinä on Rakkauden kautta vaikuttava usko! Ilman kiitollisuutta ei olisi mitään. Kiitollisuutta ja Iloa Herrassa kaikille! Kuinka vähän palasi spitalista parantuneistakin kiittämään. Vain yksi! Sekin varmaan tapahtui siksi, että ymmärtäisimme kuinka heikko ihminen on. Hän ei näe Jumalaansa, pelastajaansa ja parantajaansa. Ja kuitenkin Hän, Jumalamme ja Kuninkaamme on Armossaan Suuri! Häntä meidän tulisi kiittää! Kiittäkää Häntä!