Siionin laulujen laulun 184 sanat koskettaa syvältä. Jumala löytää meidät korpireissuiltamme ja koskettaa. Jumalan Armon kohteena on hyvä olla. Armon sanoman toinen säkeistö muistuttaa minua tilanteesta, jolloin Jumala puhutteli minua Raumalla opiskellessani. opiskelijoiden yhteiskristillisessä ekklesia-piirin kokouksessa puhui kielillä yksi vapaaseurakunnan tyttö. Minä vapisin silloin lattialla. Jumalan Armo kosketti minua, hyvin syvältä, kun kuulin tulkinnan: ”Sinä vapiseva sydän. minä parannan sinun haavasi!” Jumala lohduttaa näin ja antaa toivon paremmasta ja siksi on hyvä, että seurakunnissa enemmän tavoitellaan juuri armolahjoista parhaimpia. Nykyisin ihmiset ovat toivottomuuden vallassa ja he tarvitsevat uuden toivon, jonka yksin Jumala Kristuksessa voi tarjota Sanansa kautta.

Kiinassa eli kristitty mies nimeltä Watchman Nee viime vuosisadalla. Enimmäkseen hän eleli, joko vankina tai kotinsa seinien sisäpuolelle suljettuna eräänlaisena vankina sielläkin. Yksi anti, mitä minä muistan Hänen kirjoistaan, on se, että meillä kristityillä tulee olla aina iso O selässä, vertauskuvallisesti. Se ei tarkoita opettajaa vaan oppilasta. Me kaikki olemme Jumalan opetuslapsia, kukaan ei ole parempi toistaan. Kasvun antaa Jumala Sanansa kautta. Kasvussamme me itse pienenemme ja Hän kasvaa.

Jumalan Sanasta, lähinnä Paavalin kirjoituksista nousee ajatteluuni se tosiasia, että Jumalan suunnitelman mukaiset ajatukset tulevat Jumalalta itseltään ne eivät ole meistä itsestämme lähtöisin. Aina olemme riippuvaiset Jumalastamme. Jeesus itse sanookin, että ilman Häntä emme voi mitään. Jumalan suunnitelman toteutuminen on Jumalasta kiinni. Siksi meidänkin tulee olla Hänessä kiinni. Kaikki muu on turhaa eli ehkä voidaan sanoa, että se on sitä vihamiehen kylvämää lustetta, joka poltetaan tulessa. Itse pelastumme ikäänkuin tulen läpi. Jumala Pyhän Henkensä kautta tekee työtä meissä Sanansa kautta. Lähinnä kysymys on siitä, ettemme enää ajattele Lihan mukaan vaan Hengen mukaan. Näin Paavali meitä opettaa: 

" te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;  ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,  joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi."                                   2.Kor 3:3-6

Jumalan Henki meitä johdattaa ja opettaa. Häneltä meille on tullut pelastus. Ei keneltäkään ihmiseltä, niinkuin Galatalaiskirjeen alussa sanotaan.  Hengelliseksi ihmisen tekee rukous. Se joka huutaa Herraa avuksi pelastuu. Herralta meille tulee apu. Pyhä Henki. Rukoukset perustuvat Jumalan lupauksille. 

 

 

Joskus on hyvä koota Rukoukseen liittyvät Jumalan Sanan lupaukset yhdeksi paketiksi. Muutamia lupauksia ajattelin tähän nyt, ehkä myöhemmin lisää. Ajatukseni tähän johdatti jo viime sunnuntain saarnan yhteydessä pidetty havaintoesitys. Eläkkeellä oleva kirkkoherra pisti kynttilän vakan alle ja se sammui. Vakava juttu? Raamatun mukaan kynttilää ei saa laittaa vakan alle ja samoin armolahjaa ei tule laiminlyödä. Helposti rukouskin unohtuu. Sitäkään kynttilää ei saa unohtaa.

Tässäpä nyt muutama Jumalan lupaus; jotta rukouksen kynttilä syttyisi niin lukijoissa kuin minussakin!

  "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun(Jeesukseen), on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, . ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. . Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. "                              Joh 14:12-14

 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. "                                Joh 15:7

 "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.  Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.  Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,  taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?.... Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!""                                                    Matt 7:7-10, Luuk 11:9-11

" Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen."                 Joh 16:24

Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti."  Joh 6:57-58

Lisäksi Paavalin mukaan Jumala odottaa vanhurskasten rukousta, Hän haluaa yllättää meidät! Uskon rukous on juuri tätä. Vanhurskautemme tulee uskosta Hyvään Jumalaan. Uskosta olemme vanhurskaita ei teoistamme käsin. Kirjahyllyssäni on paljon kirjoja ja yksi niistä on vanhurskaana Kristuksessa. Kristus on meidän vanhurskautemme eikä meillä muuta vanhurskautta ole.

Jumalan Henki tahtoo aina opettaa meille itsestään, Kristuksesta. Edelliskerralla tai ehkä jo aikaisemmin jäi minulle sydämelle asia, miten Kristus löytyy Vanhasta Testamentista. Itseäni asia on silloin, kun tulin uskoon, vallannut innostus Raamatun lukemiseen. Jo silloin Kristus vanhasta testamentista löytyi teksteistä, joissa Jumala todisti itsestään. Hän sanoi olevansa Kuningas, Israelin Pyhä, Hyvä Paimen, Pelastaja ja Hänen mukaansa ei muuta pelastajaa ole! Kukaan muu ei voi näin puhua kuin Kristus itse. 

Näistä asioista on kirjoittanut Risto Santala kirjansa Kristinuskon Juuret, nekin on tullut hankittua kirjahyllyyn, Aina pitäisi myös lukea hankkimansa kirjallisuus. Hyllyt tahtovat täyttyä lukemattomilla kirjoilla. Lukemisen kyky heikkenee näön mukana. Nettilukemista sitten hain kun netissä voi tekstin kokoa suurentaa.

 Maanantaina ennen tiistain lauluseuroja löysin netistä Kristus vanhassa testamentissa kirjan. Siinä on 56 sivua ja se on luettavissa sieltä. Juha Muukkonen muun muassa suosittelee sitä luettavaksi. Kirjan on kirjoittanut eksegetiikan professori Hugo Odeberg Lundin yliopistosta. Kirjan alkusanojen mukaan jo kuusi vuotiaana 1900 luvun alussa Hän oli ostanut 25 äyrillä korillisen kirjoja, käsittäen latinan, hepreaa ja kreikkaa. Hugo opiskeli itsenäisesti ilman opasta vanhat Raamatun kielet ja jatkoi myöhemmin yliopistossa ja kuuluu nykyisin maailman kärkiasiantuntijoihin Raamatun ns selitysopin tai eksegetiikan alalla. Ajattelin lukea kappaleen, jonka mukaan itse Jeesus kertoo puhuvansa meille jo Vanhassa testamentista. S.11-13. (koko kirja löytyy http://concordia.fi/second/odeberg.html)