Luuk. 8: 4–15

Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: ”Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.” Tämän sanottuaan Jeesus huusi: ”Jolla on korvat, se kuulkoon!”
    Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti.
    Hän sanoi:
    ”Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa.”

 

Tärkeintä sunnuntain evankeliumissa on opetuslapsille kohdistatut sanat:" Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet!" Tärkeää tässä on se, että moni luulee tuntevansa Jumalan salaisuudet, mutta ei ole ymmärtänyt ollenkaan oman mielensä pimeyttä. Jumala on valo ja joka Hänessä on sillä ei ole minkäänlaista pimeyden osallisuutta, kun on vain osallisuus itsensä Jumalan kanssa! Me olemme valon lapsia! Ei kukaan voi asua pimeydessä, jos Jumala Hänet tuntee!

Jumala itse tuo valonsa tullessaan! Ilman Pyhän Hengen osallisuutta et voi ymmärtää Jumalan salaisuutta, Totuutta Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hänet sinun on opittava tuntemaan ainoana todellisen valon lähteenä! Hänen ohitseen et saa kulkea ja et oikeastaan voikaan, jos olet Hänen omansa. Hän itse painaa sinut syleilyynsä ja riisuu sinusta pimeyden ja antaa valonsa loistaa!

Jeesuksen sanoista sinä löydät puhtauden ja valon sydämeesi. Hän puhuu ja sinä kuulet. Jeesuksen sanat ovat Henki ja Elämä. Hän on kylvänyt sinuunkin niinkuin opetuslapsiinkin Sanan kylvön joka puhdistaa sinut kokonansa niinkuin lumi on puhtaan valkoista sataessaan ensi kertaa maahan. Päivittäin sinun sydämesi saa Sanan pesussa uuden puhtauden. Se tapahtuu kaikki sinun sisimmässäsi. Salattu Jumala toimii näin. 

Jeesuksen Kristuksen veri on sinunkin puhtautesi. Sinut on kuninkaan verellä puhdistettu. Kaikkivaltiaan veri on vuotanut ja sinä olet saanut nauttia sen, niin että saat olla omassatunnossasi ikuiseti varma puhtaudestasi joka päivä tästä eteenpäinkin. Ulkoinen olemuksesi eli Lijhasi on ehkä täynnä kaikkea saastaisuutta, mutta kun katsot Kristukseen ristillä saat jättää itsesi siihen kokonaan Ristin varaan kaikkine himoinesi ja haluinesi. Jumalaa odottamalla saat kulkea Hänen kanssaan eteenpäin!

Hän on läsnä, kun pidät rististäsi kiinni! Älä käännä katsettasi Hänestä pois vaan usko, että  Jumalan kaikki salaisuudet on juuri tässä; Kristuksessa ristiinnaulittuna! Hänessä on sinunkin puhtautesi niinkuin kaikkien Hänen lastensa puhtaus! Olet Jumalan lapsi Kristuksessa! Kasteesi kautta! Ja jos ei sinua ole vielä Jumalan lapseuteen Kristuksessa Jeesuksessa kastettu niin käy kasteella. Hän sinut näin pelastaa! Armonsa Ristin  tähden! Kuolemassa ja Kuoleman kautta! Tärkeintä on anteeksiantamus ja se saakoon virrata lävitsesi Sanan kylvön kautta! Kasteena! Näin Jumala on Hyvä!