Ihminen on liha, eikä hän mistään mitään ymmärrä. Näin meille todistaa Jumalan Sana. Paavali kehottaa meitä ihmisiä ajattelemaan enemmän Hengen mukaan eikä LIhan mukaan. Kysymys on siis Kristuksen Hengestä, joka yhdistää meidät toisiimme. Kysymys on Jumaluudesta, joka Kristuksessa on tullut meitä kaikkia ihmisiä lähelle. Ei ole siis mitään muuta Jumalaa kuin Kristus ja Hän on läsnä Henkensä kautta jokaisen Jumalan lapsen elämässä, niin paljon kuin ihminen on naulinnut oman lihansa Ristille, niin ettei tuo kuoleman liha pääse vaikuttamaan ja tuhoamaan, sitä lahjaa, joka Kristuksessa on meille ihmisille ojennettu.

KUljemme siis aina Pyhän Hengen täyteydessä, Kristus hallitsee elämäämme täydellisesti, Ihminen ei enää hallitse vaan ja yksin Jumala, Kristuksessa ja Kristuksen kautta, Hänen tähtensä! Ihminen itse ei tätä käsitä ja ymmärrä ja siksi me päivittäin antaudumme Jumalan Hengen täyteyteen, ettei ihminen - se on hänen oman lihansa, minä, enää hallitse vaan yksin Jumala, Kristuksessa, Ristillä, sieltä loistaa ihmiselle todellinen identiteetti, MINÄ ja uusi ihminen, Kristus, Rauhan ruhtinas ja kuningas!

Kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä on annettu Kristukselle! Sen tähden Ristillä Kristuksen päällekirjoituksena olivat nuo kirkkaat sanat kolmella eri kielellä kirjoitettuna. Jumalan poika, Pelastaja! Lisäksi Hebrean kielen alkukirjaimista muodostuivat Jumalan nimen kirjaimet JHWH. joka aina luettaessa ja myös vanhimmissa löytyneissä kirjoituksissa, kreikankielisessa septuagintassa on korvattu, Kyrie eli suomeksi Herra sanalla. Tätä septuagintaa luettiin myös alkuseurakunnan aikaan. Siksi lyhyin uskontunnustuksemme, josta jokainen kristitty on samaa mieltä, on seuraava:  "JEESUS ON HERRA!" - Silloin on myös ymmärrettävä, ettei muuta Herraa ole! Hänen päällekirjoituksensa oli:"MINÄ OLEN!"  - siis ON VAIN JA AINOASTAAN JEESUS! Raamatun mukaan Hän ja Isä ovat yhtä ja meidän ihmistenkin tulisi  olla! Olemme Kristuksen ruumista, Jumalan lapsia, KAIKKI!

Tästä tosiasiasta todistaa Jumalan Sana, minä ja monet muut vieläkin ja edelleen: Voidaan ajatella ja tuleekin ajatella, että tuon hebrean kielisen JHWH, Jumalan nimen lausuminen kuulosti, ehjee- eli minä olen sanalta. Vanhan testamentin käännöksistäkin tämän löydämme, Mooseksen yhteydessä, kun hän kohtasi jumalansa. Siksi myös Kreikan kielisissä evankeliumin kirjoituksissa, Kristuksen ristinaulitsemisen syyksi tuli SE, että Hän käytti tuota nimeä Ego Eimi eli JHWH Ja sen vuoksi Pilatus kirjoitti sen, minkä myös todistettavasti Raamatun mukaan kirjoitti Ristin päälle, Jumalan lausumattoman nimen! Sen käyttö oli kuoleman rangaistuksen syy.

Mutta ihminen ei tiennyt, että tuota nimeä voi käyttää ja käytti yksin Jumala, jota Jeesus joka solullaan, fyysisellä olemuksellaan edusti täällä maanpäällä. Yksin Jumala on olemassa, on ollut ja tulee olemaan! Hän oli ollut jo alusta, maan perustamisesta asti! jA JUMALUUDESSA ISÄ JA POIKA OVAT YKSI JA SAMA! KRISTUKSESSA JA KRISTUKSEN KAUTTA myös ihmiskunta tulee yhdeksi. Tämä on suuri salaisuus joka paljastuu ja avautuu ihmisille vain Jumalan Hengen avulla, Hänen kauttaan. On kysymys suuresta Rauhasta ihmisten kesken! Syntisten pelastuksesta!

SIKSI JA NÄIN OLLEN totuus on,  ettei mitään muuta Jumalaa OLE OLEMASSA kuin Jeesus. Ja oman Jumalansa ihmiskunta ristiinnaulitsee jatkuvasti, yhä uudelleen ja uudelleen, Sillä tämä Jumala elää jokaisessa Jumalan lapsessa. Elämää ei ole ilman Kristuksen eläväksi tekevää Henkeä. Ilman tätä Kristuksen itsensä läsnäoloa ihminen on kuollut vaikka itse luuleekin elävänsä. Usein onkin niin, että tämä maailmamme on kuoleman tyyssija ilman Jumalaansa. Kuolema täällä hallitsee. Pimeys.

Siksi on Hyvä oppia tuntemaan Kristus Jeesus! Hän on ainut Valo tälle maailmalle! Tärkeintä on, että Hän tuntee sinut ja tämä tapahtuu vain tunnustamalla henkilökohtaisesti syntisi Hänelle, sillä Hän kuulee sinua. Ja Hän pelastaa sinut! Olet itsessäsi aina täydellisesti harhassa, pimeydessä, syntinen! Tämän tähden olet saanut, olet kastettu tai tulet kastetuksi  Kristuksen, kolmiyhteisen Jumalamme nimeen!

Kyse on täydellisestä uudestisyntymisestä Kristuksessa, Hänen kuolemansa yhteyteen kastettuna, upotettuna, yksin Hänen elämällään täytettynä, ihminen saa kaikki syntinsä anteeksi ja saa omistaa Jumalan lapsen nimen. Näin Kristus, Jumalan Sana, Jeesus hänet synnyttää uudesti, pelastaa ja tästä pelastuksessa kaikki kunnia kuuluu Jumalalle eikä siinä pelastustyössä ole ihmisellä mitään osaa, koska kaikkien ihmisten pelastus on jo ristillä, Krituksen kuolemassa tapahtunutta tosiasiaa. Kaikki kunnia kuuluu Kristukselle, kunnian kuninkaallemme. Mitään muuta kuningasta ei ole! Hänen valtaistuimensa ja voimansa on Risti ja tähän yhteyteen on jokaisen ihmisen palattava päivittäin! Tämä yhteys saa aikaan Rauhan!

 

"Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta, hamasta iankaikkisuudesta olet sinä. Vesivirrat nostavat, Herra, vesivirrat nostavat pauhinansa, niin, vesivirrat nostavat kuohunsa. Mutta yli suurten, voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen.  Sinun todistuksesi ovat aivan vahvat, pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun."  Psalmi 93

"Sanokaa pakanain seassa: "Herra on kuningas". Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan". Psalmi 96

"Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on.  Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus."  Psalmi 97

"Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni!"  Psalmi 105:15