Aamu TV;n uutislukija totesi tänään nykykehityksen yhteiskunnassamme: Narsismi lisääntyy! Raimo Mäkelä on muistaakseni asiasta puhunut käyttäen hieman voimakkaampaa käsitemaailmaa. Naiset kärsivät miesten narsismista. Ja voi olla, että asia on sama myös toisinpäin. Myös nainen omien itsekkäiden pyrkimystensä orjana saattaa tuhota miehensä elämän.

Olisiko narsismissa kyse siitä, ettei omatunto pelaa kaikilla. Ei osata asettua toisen asemaan. Itsekkäästi ajatellaan, että olen aina oikeassa tai sitten ei ajatella ollenkaan, vaan vedetään asiat rutiinilla, niinkuin itse on asian ajatellut tai tahtonut, kyselemättä toisten mielipidettä. Narsistin tähden tiimityö ei työpaikalla onnistu tai ei ainakaan aja sitä tarkoitusta, jota varten tiimit ja ryhmät on luotu. Narsisti hallitsee kaiken - muille ei jää kuin luu käteen eli ne omien tunteiden kanssa kamppailemiset, kun heidät ja heidän tunteensa on jyrätty eikä heitä ole kuunneltu. Usein on kysymys toisen ihmisen tuomitsemisesta, kunnioituksen puutteesta. Toisesta ei löydetä sitä hyvää, mitä toinen on kuitenkin täynnä. Hyvää joka jää huomoioimatta yhteisössä. Usein on myös kysymys siitä, että mitä kylvät, sitä myös niität. Hyvä kylvö jää näin tekemättä. Jää vain itsekkyyden pelto. Ilman hyviä hedelmiä. Tämä on sitä pimeyttä, joka yhteiskunnassamme lisääntyy ja myös, näin väitän,vallitsee!

Kodeissa narsistit jyräävät niin, ettei muilla ole mitään mahdollisuutta, tuoda omaa mielipidettään tai tunteitaan, saatikka hyviä asioita, esille. Aviopuolisot, lapset. yhteiskunta, koko Ihminen kärsii, jos heitä, tai häntä, ei arvosteta ja kuunnella. Monenlaiset sairaudet yhteiskunnassamme ovat narsistisen elämäntavan syytä. Ihminen kaipaa kokonaisvaltaista kunnioitusta. Narsissti ei voi antaa toiselle tunnustusta, ei voi antaa hyvää palautetta, muuta kuin päästäkseen omiin tavoitteisiinsa. Yhteinen tavoite jää toisarvoiseksi. Yhteiskunnassamme ei enää viihdytä vaan kärsitään. Kun tunne-elämä häiriintyy, niin ihminen sairastuu. Onko se sitten syöpää, sydän ja verisuonitautia, diabetesta, ahdistusta, mielisairautta, tai työnarkomaniaa, alkoholismia, muuta addiktiota. Itsekkyydellä, synnillä on seurauksensa.

Minä väitän, että narsistinen elämäntapa on ollut läsnä jo syntiinlankeemuksesta asti. Ihminenkin haluaa kaikessa olla se, joka tietää kaiken ja osaa kaiken. Synti on meissä kaikissa. Totuus on siis se, että meissä kaikissa asuu pieni narsisti, itsessämme. Tarvitsemme joka päivä palautetta oman itsekkään luontomme huomaamiseen. Jokaisella meillä on itsekkäitä pyrkimyksiä ja tarpeita. Jokaisen pitäisi huomata tämä. Vasta sitten, kun opimme tuntemaan itsemme ja hallitsemaan omat pyrkimyksemme oman edun tavoittelussamme, voimme auttaa itseämme ja myöhemmin jotain lievempää narsistia huomaamaan omien pyrkimystensä vahingollisuus. Vaasta sitten, kun kurkihirsi on omasta silmästämme poistettu, voimme poistaa rikan toisen silmästä. Joka päivä tarvitsemme uudistusta, uutta suuntaa, jotta voimme ottaa enemmän huomioon läheistemme tunteita ja tarpeita. Omat tunteemme ja tarpeemme eivät saa mennä toisten edelle.

Raamatun mukaan lopun aikoina monien rakkaus kylmenee. Eikö tämä ole juuri sitä, kun ihmisen valtaa oman edun tavoittelemisen kautta paatumus, jossa ei kyetä huomaamaan toista? Äärimmäinen paatumuksen tila on psykopatia. Psykopaatti ei tunne, eikä koe enää lähimmäistään, hänen tuskaansa. Tunne-elämä on kääntynyt vain keinoksi päästä tavoitteeseen. Pieni lapsikin osaa itkeä saadakseen toiset ajattelemaan niinkuin hän. Aikuiseksi kasvaminen ei ole helppoa. Usein tämä kasvu jää kesken. Toisen asemaan asettuminen lähtee jo kotikasvatuksesta.

Kodeissa olisi hyvä oppia luopumaan itsekkäistä pyrkimyksistä ja etsiä yhteistä hyvää. Parhainta kasvua lasten tunne-elämälle on ympäristö, jossa heidät huomioidaan ja kohdataan tasa-arvoisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden. Vanhempien tehtävä on kunnioittaa toisiaan ja siirtää tämä kunnioitus myös lapsiin. Toisten huomioiminen luo ne oikeat rajat, joissa todellinen hyvä kasvu tapahtuu. On myös käsitettävä oikein, mitä vanha sanonta kuri,  tarkoittaa. Vasikoita varten tulee olla aitaus, jota pitkin ne päästetään laitumelle. Kun aitaus unohtuu niin, jokainen kulkee itsekkäästi vain omaa etuaan tavoitellen, kadoten mikä minnekin - pahimmassa tapauksessa voi olla edessä vasikan kuolema. Kurissa ei koskaan ole kysymys siitä, että vasikoita kepeillä hakattaaisiin ainoastaan rajattu vitsaskuja - ei muuta. Keväällä saattavat vasikat olla melko tokkurassa johtuen kaasumyrkytyksestä. Apua ne tarvitsevat. Joskus ihan kantamalla pitää vasikoita laitumelle viedä.

Raamatun vanhan käännöksen mukaan, joka ei lastansa kepillä lyö se ei lastansa rakasta. Tuo keppi oli alkukielessä paimen sauva, jolla ohjattiin laumaa ja pelastettiin lampaita kepissä olevalla koukulla tipahtamasta jyrkänteeltä. Jos ei tätä ohjausta tehty tipahtivat lampaat rotkoihin ja kuiluihin. Siksi pitää olla rakastavat rajat lapsille. Rajat jotka ottavat huomioon toiset. Toisten kustannuksella ei saa elää. Toisten elämän tarpeet tulee huomioida. Kakkua pitää jakaa tasa-arvoisesti. Kaikille tulee antaa mahdollisuus. Toisia ei saa elämän kilpailussa unohtaa. Itsekäs ihminen pistää itsensä aina etusijalle. Näin ei sa olla vaan muut tulee huomioida. Lisäksi ns.inhimillinen armollinen elämäntapa tulee oppia. Ketään ei tule tuomita epäonnistumisesta vaan sen sijaan auttaa onnistumaan. Välinpitämättömyys on synneistä suurin. Se on itsekkyyttä ja olisiko se juuri psykopaatin suurin tuntomerkki. Rakkauden vastakohta. Yhteiskunnassamme vallitseva suvaitsevaisuus onkin juuri välinpitämättömyyttä, Psykopatiaa suuressa mittakaavassa. Joukkopsykoosia?

Raamatun antama ohje kilpailemisesta iskee suoraan narsistin sydämeen. Kilpailuhengen, saatanan tulee väistyä. Ei ihmisen eli minän tarvitse olla numero yksi. Ihmisen kannattaa aina hakeutua niille viimeisille sijoille. Vaikka saatana aina houkutteleekin toiseen suuntaan, ottamaan ne ensimmäiset sijat. Paavali oli tässä hyvänä esimerkkinä. Siksi hänen ohjeensa kilpailemiseen tulisi jokaisen ihmisen muistaa. "Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa!" Parempi on astua pois pimeyden ruhtinaan valtapiiristä, itsekkyydestä. Jumalan Pojan valtapiiriin, jossa ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.

Jumala lupaa sanassaan antaa ihmiselle liha sydämen. Aamoksen profetian mukaan Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Tämä kaikki tapahtuu jo tässä ajassa Pyhän Hengen työn kautta. Pyhä Henki toimii Sanansa välityksellä. Siellä missä Jumalan Sanaa saarnataan on ihmisellä mahdollisuus päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Jumalan lupauksista kasvaa ihmisten sydämiin luottamus. Hän lääkitsee sydämet Rakkaudellaan.

Narsistille, synnin saastuttamalle, itsekkäälle ihmiselle on apu. Se on Jumalan Henki, joka muuttaa kylmenneet sydämet, Sanansa kautta. Täyttykää Hengellä! Antakaa Kristuksen tulla sydämenne hallitsijaksi. Oppikaa Hänestä ja Hänen Sanastaan. Hän auttaa ja uudistaa. Hän ei tuomitse, vaan antaa avun ja turvan. Lihasydämen. Jokaiselle. Apu ja turva on Hänessä.

Tarvitsee vain huomata itsessään tuo narsisti, itsekkyyden synti! Onko se sitten pieni tai suuri, sillä ei ole väliä. Ilman Jumalan lahjoittamaa Rakkautta Pyhässä Hengessä, ei kukaan voi pelastua tai parantua omasta narsismistaan eli itsekkäästä luonnostaan. Vain sairaat tarvitsevat parantajaa. Onnellinen se, joka huomaa itsessään narsistisen luonteen. Silloin tarjoaa Jumala itsensä avuksi. Hän on se apu, joka haluaa asua sinussa ja hoitaa sinun sisimpäsi, sydäntäsi. Hänen haavoissaan saat lääkkeet omiin haavoihisi.

Oikeastaan, siis jos tarkemmin ajatellaan, niin jo sekin, että huomaa itsessään narsismin, kyvyttömyyden asettua lähimmäisen asemaan, on Jumalan lahjaa. Se on jo Jumalan työ. Muutos on alkanut. Jumala on se muuttava voima. Hän tarjoaa apunsa jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa avun. Apu tulee meille yllättävältä taholta. Täysin pimennosta. Pimeimmistä pimein hetki maailmassa on kun Jumalan poika ristiinnaulittiin. Näin Jumala itse tulee sinulle avuksi. Jumala, joka tulee Ristillä sinun Herraksesi. Hänen kuolemastaan tulee sinun narsistin kuolema. Muuta auttajaa ja Jumalaa ei meille narsisteille ole. Kaikkivaltiaamme on Ristin Herra, JHWH, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas, INRI ! 

Näin pääsiäisen lähestyessä on hyvä muistaa tuo Jeesuksen päällekirjoitus, INRI, JHWH ! Monet ovat sen jättäneet huomioimatta ja siksi on myös sydämet kylmenneet. Pyhä Henki voi tuoda kuitenkin muutoksen. Kristus voi tulla ihmisille rakkaaksi ja samalla lähimmäistenkin tuska alkaa sydämissä tuntua. On hyvä huolestua omasta itsestä ja vähitellen myös lähimmäisistä. Heidän hätänsä tulee meille tärkeäksi, kun opimme tuntemaan Kristuksen. Pyhä Henki on tässä muuttava voima. Kaikki mitä teemme lähimmäisillemme on tehty myös Kristukselle. Tuomitessasi lähimmäisen tuomitset itsesi. Siksi on hyvä ajatella lähimmäisten parasta. Ei unohdeta heitä. Avataan sydämet Kristukselle, lähimmäisillimme! Jumala voi tehdä ihmeen sydämissämme.

Koittaa muootoksen aika! Muutoksen, jonka saa aikaan Kristus. Itsessämme ei tätä muutosvoimaa ole. Rakkaus muuttaa, Rakkaus, joka loistaa meille Ristiltä. Itsemme tulee jäädä ristille ja antaa tilaa Jumalan Rakkaudelle. Pyhän Hengen kautta tuo Rakkaus voi tulla meille rakkaaksi. Jumala itse kirkastaa itsensä. Näin pääsiäisenä tulisi jokaisen ihmisen nähdä minkälainen on Jumalan ykseys. Kristuksen rukous on aina se, että meissä, hänen luomistöissään, ihmisissä näkyisi sama ykseys, joka Isän ja Pojan välillä on. Jumala on yksi! Kunpa me ihmisetkin olisimme! Yhdestä suusta pitäisi kaikkeen tulla sama Aamen! Herra auta! Yhdestä suusta on tultava tunnustus: "Jeesus on Herra!"

"Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta Kristusta rakastavat!" Ei Jumala ole meistä kenestäkään kaukana, vaan Hän tahtoo jokaisen ihmisen pelastuvan. "Immanuel",  "Jumala meidän kanssamme" , "Hänen nimensä on meidän vanhurskautemme" "Meidän pelastuksemme" Jumalan nimi on laskettu jokaisen ihmisen päälle. JOKAISEN IHMISEN SYDÄMEN MUUTOS ON JUMALAN KÄSISSÄ. Ajallaan Jumalan muutos sydämissä tapahtuu.

Itsekkyydessään ihminen kuitenkin paaduttaa sydämensä. Jos tunnistat itsessäsi paatumuksen ja katkeruuden juuret niin NYT Jumala antaa sinulle mahdollisuuden avartaa sydäntäsi ja antaa anteeksi. Hän ei tahdo sinunkaan kärsivän ikuista kadotusta vaan tarjoaa sinullekin ikuisen elämän mahdollisuuden. Jumalan edessä olemme kaikki velallisia ja tarvitsemme anteeksiantamusta. Ikuisen elämän lupaus käy ristin, Kristuksen ruumiin kautta. Ristissä, Kristuksen kuolemassa on pelastuksen ainut ehto. Kastettuna tähän kuolemaan, Hänen nimessään, olet Kristuksen oma, kaikkien lupausten kohde. Käy kasteella, jos et ole vielä Hänen omansa. Uskossa Kristuksen kuolemaan, omaan kasteeseesi, sinä pelastut, Jumala itse on sinut pelastanut! Vain Pyhä Henki voi tämän tosiasian sinulle kirkastaa. Täytettynä Pyhällä Hengellä koet iloa ja riemua pelastuksestasi, Kristuksesta! Olet Jumalan oma lapsi Kristuksessa. Tämän tekee vain Jumalan Henki, kasteessa hänen kuolemaansa, sinulle luvattu!

Itsekkyys, synti meissä, meidän lihassamme väistyy vain Kristuksen saadessa olla hallitsijamme. Synti ei enää hallitse minua, koska olen Kristuksen oma. tunnistan itsessäni synnin, se on itsekkyyden. mutta voin kuolettaa sen Hengen avulla. Itsekkyydellä ei ole näin valtaa minun teoissani, vaikka lihassani se minua hallitseekin ja orjuuttaa. Lihassani eli itsessäni olen synnin orja, mutta Kristuksessa olen voittaja! Meille on näin anettu apu syntiä ja saastaisuutta vastaan, se on Jumalan Henki. Hän kirkastaa meille synnin synniksi ja ohjaa meidät jumalisuuteen, ristin salaisuuksiinm, pyhitykseemme. Ulos pimeydestämme. Kohti valoa. auttajaamme, Kristusta Jeesusta. ristiinnaulittuna!

Tunnustetusti suuri on jumalisuuden(eusebeio) salaisuus: Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi Hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja  tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla. 1.Tim 3-4

Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon(kreik.eusebeio=jumalisuus). Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 2.Piet 1