Raamattu sanoo jo alkusivuillaa, että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Miehelle luotiin apu: ja se on nainen. Onko siis nykyinen avuttomuuden tila miehillä syntyisin luomisesta vai saastaisesta hengestä - pimeyden ruhtinaan läsnäolosta, joka hallitsee ihmismieltä?Pimeys on todellisuutta ja pakotietä ei tästä todellisuudesta ole muuta kuin Kristus! Jumalan Sanan todistuksen mukaan Jumala itse on hylännyt ihmisen tekemään sopimattomia. Tuleeko siis sopimattomien tekemistä jatkaa vai tarjoaako Jumala mahdollisuutta parannukseen?

Raamattu etenkin roomalaiskirjeessä selvästi todistaa, että kun miehet ja naisetkin syttyvät toisiinsa, johtuu se Jumalan lähettämästä saastaisesta hengestä, jonka valtaan Jumala heidät hylkää. Syynä on se että ihmiset ovat palvelleet enemmän luotua kuin Luojaa!

"Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia...."Room 1-

Jumalan hylkäämä ihminen on saastaisen hengen valtaama, riivaajien tyyssija, pimeys häntä hallitsee. Jumalan Henkeä hänellä ei ole, vaan Jumala on hänet hyljännyt. Onko tällaisella ihmisellä mahdollisuus palata takaaisin Jumalan Rakauden osallisuuteeen?

Pimeyden ruhtinas on aina ollut Jumalan juoksupoika. Näinä viimeisinä aikoina toteutuu Jumalan Sana - kukaan ei voi puolustaa itseään ainakaan omilla teoillaan. Roomalaiskirjeen toinen luku kertoo tästä. Kaikki ovat jossakin suhteessa vaihtaneet luonnollisen yhteyden naisen kanssa luonnottomaan. ihmiskunta on täynnä luonnottomuuksia. Kenelläkään ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tuomita toistaan.  Nykyisin nainen otetaan ns.himon kiihkossa, Rakkautta ei ole, ei rukoilla Jumalan johdatusta, eikä siunausta elämälle. Avioelämässä kysymys ei ole rakkaudesta, pyhyydessä vaan saastaisista hengistä, jotka yhteiskuntaamme pitävät hallinnassa, pimeys hallitsee ihmismieliä - ei ole ketään, joka tuntisi Jumalan tahdon saatikka sitä tahtoa toteuttaisi.. Pimeyden ruhtinaalla on Jumalan antama suuri valta ihmisiin. Ihmisten mieliä hallitsee pimeys. Kaikkinaisilla tavoilla se tunkee ihmisten koteihin, olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Jopa keittiötkin ovat pimeyden ruhtinaan valtakunnan tyyssijoja kaikkinaisten ruokailusääntöjen, tapojen ja tottumusten kautta.

Homous ei näistä pimeyden hengen tyyssijoista ole se pimeimmistä pimein vaan pimeys kätkeytyy jopa avioliittoihin, joissa nainen ei olekaan apu miehellensä vaan orja ja hyväksikäytön kohde. Ihmiset ovat rakkaudettomia ja kylmiä toisiansa kohtaan. Kysymys ei avioliitoissamme ole Rakkaudesta vaan himon kiihkosta, josta sana varoittaa. Nykykielellä voisimme puhua psykopatiasta ja narsismista. Ihminen ei osaa asettua toisen asemaan - ei varsinkaan terveellä, Jumalan Hengen ja tahdon mukaisella tavalla. Ihmiset eivät kysy Jumalan tahtoa vaan toteuttavat kaikessa omaa tahtoaan pitäen toista aina hyväksikäytön kohteena!

"... te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte.. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet.. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,  ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja," 1.Tess 4

Pakanakirkkomme on unohtanut kuka kirkkoamme liikuttaa - enää ei papistomme ojentaudu Jumalan Hengen mukaan vaan he ajelehtivat omien mieltymystensä ja aivoitustensa mukaan. Henkeä ei heillä ole. Jumala on heidätkin hylännyt. Tekemään sopimattomia? Antikristuksen eli pimeyden ruhtinaan kirkko on todellisuutta.

Tästä pimeyden  todellisuudesta ei ole kuin yksi ulos pääsy - TEHKÄÄ PARANNUS! Hyljätkää pimeyden tiet ja ojentautukaa Jumalan tahdon mukaan tekemään todellisia hyviä töitä, jotka ovat edeltä käsin valmistettuja - Rakkaus on jotain muuta kuin mitä te ihmiset kuvittelette - Rakkaudessa on kysymys Jumalallisen olemuksen vaikutuksesta, Pyhän Hengen ohjauksesta! Ihminen joka kulkee omissa töissään ei koskaan tule käsittämään Jumalallista voimaa, joka kätkeytyy siihen salaisuuteen, joka on jumalisuuden mukainen. Kristuksen oppii tuntemaan vain ne jotka ovat nähneet oman pimeytensä ja ainoan ulospääsyn siitä, Kristuksessa: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.  Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä!" (Matt. 9:12, Mark. 2:17, Luuk. 5:31) Typerässä synnin "suvaitsevaisuudessaan" ihmiset ovat hyljänneet oman pelastajansa, Kristuksen Jeesuksen, ainoan joka pelastaa ja vain syntisen. Syntiä ei tule suvaita vaan siitä tulee jokaista ihmistä ojentaa ja kehoittaa PARANNUKSEEN ELI palaamaan takaisin omaan uudestisynnyttävään kasteeseensa, Armon osallisuuteen, joka löytyy vain Kristuksessa.

" Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin(riivaajien viisauteen) ja maailman alkeisvoimiin(demoonisiin voimiin, evoluutioteorioihin ym.) eikä Kristukseen.  Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,  ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,  ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:  ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.  Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,  ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, . jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.  Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama . eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua."                                                                                                                                                                                Kol 2